Leasing de personal

Personnel vine în întâmpinarea partenerilor săi, oferind serviciul de muncă temporară, cunoscut și ca leasing de personal. Munca temporară reprezintă o soluție flexibilă prin intermediul căreia acoperim necesarul de personal al clientului, prin misiuni de muncă scurte, pentru acoperirea perioadelor de concedii (de odihnă, de studii, medicale, maternitate). De asemena, poate funcționa și ca perioadă de probă prelungită pentru anumite tipologii de posturi.

Include serviciile de: Medicina Muncii / Protecția Muncii / Obținerea tuturor actelor de angajare / Realizarea ofertei de angajare, contractului de muncă, fișei postului / Completarea și transmiterea Revisalului / Adeverințe / Alte modificări contractuale (acte adiționale, decizii, etc) / Obținerea pontajului la final de lună / Procesul de salarizare / Virarea salariilor / Acordarea de Tichete de Masă sau alte beneficii.

ABORDAREA NOASTRĂ:

Personnel răspunde cu promptitudine solicitărilor partenerilor săi, prin soluția de muncă temporară, punând la dispoziție o echipă complexă de specialiști în domeniul recrutării de personal și administrării acestuia în regimul de muncă temporară.

CELE 3 SOLUȚII PERSONNEL:

ADMINISTRARE DE PERSONAL

 • Pregătirea și furnizarea contractelor de muncă pentru viitorii angajați;
 • Întocmirea dosarului de angajare;
 • Înregistrarea documentelor de angajare la autoritățile statului;
 • Întocmirea și înregistrarea actelor adiționale;
 • Colectarea și verificarea pontajelor;
 • Comanda și distribuirea tichetelor de masă;
 • Plata salariilor și a contribuțiilor către bugetul statului.

RECRUTARE ȘI ADMINISTRARE DE PERSONAL

 • Recrutare de personal;
 • Profilarea posturilor;
 • Acoperirea necesarului de personal temporar;
 • Campanii de recrutare online și offline / de teren;
 • Include toate etapele menționate la Administrare de Persoanal.

ON-SITE MANAGEMENT (OSM)

 • Acest tip de serviciu poate include, atât recrutarea, cât și administrarea de personal, avantajul major și semnificativ reprezintă includerea prezenței zilnice a consultanților Personnel la sediul clientului.
 • Prezența ON-SITE asigură desfășurarea și mai eficientă a tuturor fluxurilor de administrare a personalului temporar, oferind suport constant, în timp real.

Ne recomanda proiecte in variate domenii de activitate:
Consultantii din cadrul departamentul de recrutare au un networking si un know-how dezvoltat pe mai multe domenii de activitate, acoperind mai multe verticale de business.